Terapie je setkání, kdy potkáváme druhého, a porozumění jeho vnímání světa nás v terapii vede. 

 Individuální terapie
 pro mladistvé a dospělé


image

Bc. Iveta Fořtová
psychoterapeut
akreditovaný mediátor

tel.: 602 158 776
e-mail: fortova.iveta@icloud.com
adresa: Terapeutovna Sokolovská 82, Praha-Karlín

Vzdělání:
- Pražská vysoká škola psychosociálních studií
- Pražská psychoterapeutická fakulta
- Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
- Komplexní akreditovaný výcvik mediátora
 
 Zkušenosti a praxe:
- Následná péče Dobroduš – Diakonie ČCE – SKP v Praze
- Klinika ESET Psychosomatická a psychoterapeutická klinika
 terapeut skupinové terapie
- Dvouletý cyklus seminářů
 Vedení rozhovorů v psychoterapii
-Dvouletý cyklus seminářů
 Výklad snů  
-Psychosociální podpora NZDM Jahoda, z.ú a  R-Mosty, z.s.

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu a neztratit sám sebe."

Daseinsanalýza jako cesta sama k sobě

Terapeut je průvodcem na  cestě klienta. Terapeutický vztah je založen na respektu, podpoře a především autenticitě. V jeho rámci  má klient možnost dostat se k sobě samému a uvědomovat si svoje přání a sny. Na základě důsledného sebepoznání si pak může stanovovat adekvátní životní cíle a nároky na sebe sama. Skrze přijímající vztah se postupně mění i jeho fungování ve světě a může tak nově prožívat pozitivní vztahy i zkušenosti.
 
V individuální psychoterapii se zaměřuji na  neurotické a psychosomatické poruchy, deprese a úzkosti. Věnuji se práci se sny v rámci psychoterapie. Působím jako terapeut na klinice ESET na denním stacionáři skupinové psychoterapie.

 Ceník terapií


Individuální psychoterapie - 50 minut                   900 Kč

Individuální psychoterapie - 50 minut                   600 Kč
(cena pro studenty a sociálně znevýhodněné )

Mediace                                                500Kč/hod. /osoba

Platební a storno podmínky
Úhrada platby za konzultace je možná hotově při každém  jednotlivém setkání nebo převodem na účet.

Domluvenou konzultaci je možné bezplatně zrušit nejpozději 48 hodin předem. V případě, že tato lhůta není dodržena, požadujeme úhradu v plné výši.

Kde nás najdete


Zázemí pro naše setkání

image

Terapeutovna

image
image

Najdete nás na adrese:
Terapeutovna Sokolovská 82, Praha 8-Karlín 

(metro Křižíkova)